Aktualności


POL-LIGHTING
19.10.2018

UOKiK październik 2018

Konferencja UOKiK październik 2018

UOKiK: Nowy ład dla konsumentów

 

Na podstawie informacji udostępnionych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

  • Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów.
  • Obejmą one m.in. zakupy przez internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach.
  • Trwa obywatelski dialog na ten temat.

 

W unijnym, a więc także polskim prawie konsumenckim szykują się wielkie zmiany. Komisja Europejska proponuje „Nowy ład dla konsumentów” („New deal for consumers”).

– Rynek podlega szybkim zmianom. Nowy ład dla konsumentów to odpowiedź na nowe wyzwania. Gromadzimy dane w chmurze, korzystamy z serwisów społecznościowych, coraz chętniej kupujemy przez internet. Zmiany mają wzmocnić prawa konsumentów i zapewnić im dodatkowe narzędzia przy dochodzeniu roszczeń – mówi Dorota Karczewska, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Powództwa przedstawicielskie

Pierwszy element pakietu „Nowy ład dla konsumentów” dotyczy tzw. powództw przedstawicielskich. Ułatwi on konsumentom zbiorowe dochodzenie roszczeń, w tym uzyskanie rekompensat. Obejmie wszystkie ważne branże, m.in. usługi finansowe, transport, energetykę, telekomunikację. Powództwo przedstawicielskie będą mogły wytoczyć niezależne wykwalifikowane podmioty, np. organizacje konsumenckie. W efekcie sąd lub organ administracji wyda nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk i zarządzi rekompensaty dla konsumentów. Uprawnione podmioty będą mogły też negocjować z firmą porozumienie – zatwierdzi je sąd lub organ administracji. Przedsiębiorca będzie musiał poinformować konsumentów dotkniętych naruszeniem o ostatecznej decyzji lub zawartej ugodzie oraz o rekompensatach.

Projekt dyrektywy „Omnibus”

Drugim z elementów „Nowego ładu dla konsumentów” jest projekt dyrektywy „Omnibus”. Przewiduje on zmiany w 4 dyrektywach o: nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, cenach produktów, nieuczciwych praktykach handlowych oraz prawach konsumenta. Najważniejsze propozycje to:

  • większa przejrzystość zakupów w sieci. Konsument dowie się przed zawarciem umowy na internetowej platformie handlowej, czy kupuje od przedsiębiorcy, czy od osoby prywatnej. W tym drugim przypadku nie mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów, o czym portal będzie musiał powiadomić. Musi też informować o kryteriach pozycjonowania ofert, np. o tym, że przedsiębiorca zapłacił za lepsze miejsce w wynikach wyszukiwania;
  • ułatwienia w indywidualnym dochodzeniu roszczeń. Jeśli konsument dozna uszczerbku w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych, np. agresywnego marketingu, będzie mógł rozwiązać umowę i domagać się odszkodowania;
  • ochrona przy „bezpłatnych” usługach cyfrowych. Konsumenci w zamian za korzystanie z nich dostarczają swoje dane osobowe. Po zmianach zyskają takie same prawa jak w przypadku płatnych umów zawieranych przez internet, np. będą mogli w ciągu 14 dni odstąpić od umowy;
  • sprzedaż na pokazach i w domach konsumentów. W wielu państwach, także w Polsce, dochodzi przy tej okazji do stosowania agresywnego marketingu i nieuczciwych praktyk handlowych. Nowe unijne przepisy dadzą władzom krajowym możliwość wprowadzenia ograniczeń. W Polsce trwają już prace nad propozycjami UOKiK;
  • walka z podwójnymi standardami produktów. Wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE, podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem, będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd.

Obywatelski dialog konsumencki

Obecnie nad oboma projektami trwają równolegle prace w grupach roboczych w Radzie oraz w Parlamencie Europejskim. Na tym etapie państwa członkowskie zgłaszają swoje uwagi do propozycji Komisji Europejskiej.

O zmianach dyskutowano  w dniu 18-10-2018 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik pomiędzy przedstawicielami KE, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji konsumenckich, ekspertami i konsumentami. Celem obywatelskiego dialogu jest wyjaśnienie propozycji Komisji oraz wysłuchanie opinii na ich temat.

źródło: UOKiK

Pozostałe aktualności:


19.10.2018

XXXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2024 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych

19.10.2018

Zmiana na czele Pol-Lightingu

19.10.2018

Ogłoszenie wyników Programu "Rozświetlamy Polskę"

19.10.2018

Startuje program „Rozświetlamy Polskę”

19.10.2018

XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych

19.10.2018

Niezgodność wyrobów oświetleniowych z wymaganiami prawnymi

19.10.2018

Poradnik dotyczący promieniowania UV-C

19.10.2018

Nowy Członek ZPSO Pol-Lighting

19.10.2018

Nowy Zarząd Pol-lighting

19.10.2018

Webinarium 22.04.2022

19.10.2018

LEDS Polska zo.o. nowym Członkiem ZPSO Pol-Lighting

19.10.2018

Spotkanie z ekspertem KAPE – „Systemy zarządzania oświetleniem – dobre praktyki w procedurach przetargowych”

19.10.2018

Spotkanie z ekspertem KAPE - Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED

19.10.2018

Furnika

19.10.2018

Jarosław Sachryń Członkiem Zarządu ZPSO Pol-Lighting

19.10.2018

XIII edycja SMART CITY FORUM 13-14 października 2021

19.10.2018

Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego

19.10.2018

Webinarium „Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego”

19.10.2018

Norlys

19.10.2018

Naczęściej popełniane błędy przy projektowaniu oświetlenia

19.10.2018

Bezpieczna dezynfekcja i wszystko co powinieneś wiedzieć na temat UV-C

19.10.2018

GL Optic Polska członkiem Pol-lighting

19.10.2018

Oświetlenie wewnętrzne

19.10.2018

Oświetlenie drogowe

19.10.2018

Komunikat KE - renowacja budynków - cele, koszty, mapa drogowa

19.10.2018

Brexit-informacje dla przedsiębiorców z branży oświetleniowej. Nowy certyfikat UKCA

19.10.2018

JUZ NIE ŚWIECI? ODDAJ DO ELEKTROŚMIECI

19.10.2018

Nowy Członek Zarządu Pol-lighting

19.10.2018

Nowy Członek Pol-lighting - Rosa

19.10.2018

Nowy Członek Pol-lighting - ATM Lighting

19.10.2018

„Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE- wyniki badań, ustawodawstwo, działania naprawcze, współpraca między organizacjami pracodawców/izb/związków/stowarzyszeń”

19.10.2018

Program monitorowania jakości 2018

19.10.2018

Sprawozdanie po 2. Konferencji branżowej

19.10.2018

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku.

19.10.2018

EPREL Baza danych

19.10.2018

UOKiK październik 2018

19.10.2018

L&B Frankfurt LE Meeting 2018 - Prezentacje

GLAMOX
logoscroll-8
logoscroll-4
logoscroll-5
Schreder nowe logo
Beghelli_65
GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B_large (002)
12_TRILUX_Logo_Sonne_mit_claim_neg (3)
LEDS_C4_LOGO-07_tagline_bn_positiu
Signify
x