Aktualności


POL-LIGHTING
14.03.2019

Sprawozdanie po 2. Konferencji branżowej

Patronat medialny: https://akademialed.pl/2-konferencja-branzowa-dobra-zmiana-w-oswietleniu-led/

Patronat honorowy: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

Patronat merytoryczny:http://www.ciepoland.pl/

 

Materiały z Konferencji, dostępne na You Tube:

 

 

Konferencja „Dobra zmiana w oświetleniu LED - stawiamy na jakość.”

 

            12 marca 2019 roku, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się zorganizowana przez Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-Lighting” konferencja branżowa pt. „Dobra zmiana w oświetleniu LED - stawiamy na jakość ”.

Program Konferencji przedstawiał się według następującego porządku:

POWITANIE GOŚCI, WSTĘP

PREZENTACJA: DOBRE ŚWIATŁO WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA

Bogdan Skorupka, Członek Zarządu Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego
Pol-Lighting

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ PRODUKTÓW OŚWIETLENIOWYCH – OPRAW LED I LAMP LED – BADANIA PROWADZONE PRZEZ NIEZALEŻNE LABORATORIA PCBC I BBJ.

Badanie poziomów harmonicznych prądu zgodnie z normą EMC oraz badanie lamp LED wg rozporządzeń Eko-projektu Michał Waloch Dyrektor Generalny Pol-lighting

WYWIAD Z PREZESEM ZARZĄDU MACIEJEM WITCZAKIEM SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. zo.o.

TEMATY:

 1. Dlaczego warto stworzyć spółkę celową ws. oświetlenia ulicznego i drogowego – jakie są plusy i minusy funkcjonowania spółki zajmującej się tylko infrastrukturą oświetleniową w mieście, gminie;
 2. Realne oszczędności po wymianie oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie LED – ujęcie procentowe;
 3. Na co zwracać uwagę przy wymianie oświetlenia – co jest niezbędne ,żeby oszczędności były największe.

PRZERWA

PANEL DYSKUSYJNY KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ FIRM OŚWIETLENIOWYCH

Rafał Gawrylak - Prezes Zarządu ES-System S.A.;

Sebastian Ostrowski - Prezes Zarządu Osram Sp. z o.o.;

Mariusz Ejsmont - Wiceprezes Zarządu LUG S.A. oraz Członek Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o.;

Tomasz Książek - Wiceprezes Zarządu Signify Poland Sp. z o.o.;

Daniel Kutryb, Dyrektor ds. Handlowych Schreder Polska Sp. z o.o.

Tematy dyskusji:

 1. Dlaczego gmina/miasto/ powiat powinien zwracać uwagę na jakość oświetlenia?;
 2. Jakie przesłanki przemawiają za tym, aby wymienić oświetlenie na LED i jakie parametry należy uwzględnić;
 3. Oszczędność po zmianie oświetlenia na LED - fakty i mity - przytoczenie danych z realizacji;
 1. IoT Internet Rzeczy - zastosowania w oświetleniu .

WYNIKI BADAŃ PRODUKTÓW OŚWIETLENIOWYCH 2018

Katarzyna Bednarz – Departament Nadzoru Rynku UOKIK

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

SPRAWOZDANIE

            Na samym początku Konferencji i po powitaniu gości przez Dyrektora Generalnego „Pol-Lighting” Michała Walocha, głos zabrał Bogdan Skorupka Członek Zarządu
Pol-Lighting, który przedstawił gościom prezentację „Dobre światło wszystkim się opłaca!”. Następnie Dyrektor Michał Waloch, zaprezentował wyniki badań przekroczeń poziomów harmonicznych prądu wg. Normy o kompatybilności elektromagnetycznej EMC (oprawy o mocy >25 W) oraz źródeł światła zgodnie z Rozporządzeniami Ekoprojektu 244/2009,1194/2012, 874/2012.

            Następnie Maciej Witczak, Prezes Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. przybliżył słuchaczom plusy i minusy funkcjonowania spółki zajmującej się infrastrukturą oświetleniową w mieście, czy gminie oraz odpowiedział na pytanie: dlaczego warto stworzyć spółkę celową ws. oświetlenia ulicznego i drogowego? Opowiedział jakie są realne oszczędności po wymianie oświetlenia konwencjonalnego na oświetlenie LED. Przybliżył także słuchaczom kwestie, na które powinno się zwracać uwagę przy wymianie oświetlenia, wspominając także o tym, co jest niezbędne, żeby oszczędności były jak największe.

            Istotnym elementem konferencji była dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele organów zarządzających największych spółek oświetleniowych w Polsce:

 • Rafał Gawrylak - Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.;
 • Sebastian Ostrowski - Prezes Zarządu Osram Sp. z o.o.;
 • Mariusz Ejsmont - Wiceprezes Zarządu LUG S.A. oraz Członek Zarzadu LUG Light Factory Sp. z o. o.;
 • Tomasz Książek - Wiceprezes Zarządu Signify Poland Sp. z o.o.;
 • Daniel Kutryb - Dyrektor ds. Handlowych Schréder Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego, próbowali odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego gminy, miasta, czy powiaty powinny zwracać uwagę na jakość oświetlenia? Odnosząc się do tego tematu, podniesiono m.in. kwestię bezpieczeństwa mieszkańców.

Jako przykład podano, że źle dobrane oświetlenie uliczne może nieść za sobą tragiczne skutki. Zwrócono także uwagę, że podczas przetargów często jedynym parametrem decydującym o zakupie danego oświetlenia jest wyłącznie jego moc oprawy, podczas gdy to jakość produktu, a nie oszczędność powinna być w tym przypadku celem samym w sobie. Podnoszono również, że często niskie wymagania stawiane podczas przetargów przez samorządowców, czy zarządzających spółek, wiążą się z otrzymywaniem produktów niskiej jakości.

            Zwrócono także uwagę na fakt, że dobrze dobrane oświetlenie wpływa na podnoszenie atrakcyjności poszczególnych miejsc. Za przykład można tu podać chociażby bulwary wiślane w Krakowie, które po zamontowaniu odpowiedniego oświetlenia stały się atrakcją turystyczną, mimo że wcześniej uważane były przez wielu za miejsce niebezpieczne.

            Prelegenci podkreślali, że Polska, mimo że w wielu obszarach związanych z kwestiami oświetlenia jest opóźniona w stosunku do państw Europy Zachodniej, posiada jednak szereg wybitnych specjalistów, a polski przemysł oświetleniowy jest jednym z szybciej przyjmujących innowacje.

            Uczestnicy panelu dyskusyjnego, zastanawiali się także nad tym, jakich dokumentów potencjalny odbiorca może żądać od specjalistów zajmujących się oświetleniem oraz jakie parametry związane z oświetleniem powinien przeanalizować laik. W odpowiedzi na te pytania przytoczono kwestie, na które powinno się zwrócić uwagę, tj.:

 • wyniki badań (warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że spośród 2000 firm oświetleniowych, które funkcjonują na polskim rynku, może 20 jest w stanie pokazać badania z uwagi na to, że ich przeprowadzenie wymaga wielomilionowych nakładów’;
 • warunki gwarancji („Im mniejsza firma, tym dłuższe gwarancje”);
 • weryfikacja partnerów oraz kapitałów zakładowych;
 • analiza historii firmy;
 • wzmianki w prasie;
 • weryfikacja, czy dana firma nie widnieje w rejestrach na stronach UOKiK oraz UKE.

            Rozmawiano także na temat oszczędności po zmianie oświetlenia na LED. Podkreślano w tym miejscu, że ponad 90% gmin w Polsce nadal korzysta z oświetlenia konwencjonalnego. Ma się to jednak niedługo zmienić z uwagi na porozumienie zawarte podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach, w którym prezydenci miast zadeklarowali zmianę oświetlenia na ledowe.

            Zastanawiano się również nad przyszłością oświetlenia. Wspomniano chociażby o koncepcji IoT - Internet of Things, w której wszystkie oprawy oświetleniowe podłączone byłyby do Internetu, co przyczyniłoby się chociażby do zredukowania kosztów oprawy.  Sterowanie oświetleniem dałoby możliwość, by ograniczać zużycie energii, a co za tym idzie także oszczędności.

            Zgodnie z koncepcją Smart City, coraz więcej rzeczy można zamontować przy słupach -, chociażby monitoring, stacje pogodowe. Przychód dla funkcjonowania tzw. “inteligentnego punktu” trafiałby do spółki nim zarządzającej. Przy punktach oświetleniowych można by zainstalować więcej urządzeń, takich jak na przykład: kamery, ładowarki do samochodów elektrycznych, czy nagłośnienie.

Pozostałe aktualności:


14.03.2019

XXXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2024 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych

14.03.2019

Zmiana na czele Pol-Lightingu

14.03.2019

Ogłoszenie wyników Programu "Rozświetlamy Polskę"

14.03.2019

Startuje program „Rozświetlamy Polskę”

14.03.2019

XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych

14.03.2019

Niezgodność wyrobów oświetleniowych z wymaganiami prawnymi

14.03.2019

Poradnik dotyczący promieniowania UV-C

14.03.2019

Nowy Członek ZPSO Pol-Lighting

14.03.2019

Nowy Zarząd Pol-lighting

14.03.2019

Webinarium 22.04.2022

14.03.2019

LEDS Polska zo.o. nowym Członkiem ZPSO Pol-Lighting

14.03.2019

Spotkanie z ekspertem KAPE – „Systemy zarządzania oświetleniem – dobre praktyki w procedurach przetargowych”

14.03.2019

Spotkanie z ekspertem KAPE - Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED

14.03.2019

Furnika

14.03.2019

Jarosław Sachryń Członkiem Zarządu ZPSO Pol-Lighting

14.03.2019

XIII edycja SMART CITY FORUM 13-14 października 2021

14.03.2019

Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego

14.03.2019

Webinarium „Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego”

14.03.2019

Norlys

14.03.2019

Naczęściej popełniane błędy przy projektowaniu oświetlenia

14.03.2019

Bezpieczna dezynfekcja i wszystko co powinieneś wiedzieć na temat UV-C

14.03.2019

GL Optic Polska członkiem Pol-lighting

14.03.2019

Oświetlenie wewnętrzne

14.03.2019

Oświetlenie drogowe

14.03.2019

Komunikat KE - renowacja budynków - cele, koszty, mapa drogowa

14.03.2019

Brexit-informacje dla przedsiębiorców z branży oświetleniowej. Nowy certyfikat UKCA

14.03.2019

JUZ NIE ŚWIECI? ODDAJ DO ELEKTROŚMIECI

14.03.2019

Nowy Członek Zarządu Pol-lighting

14.03.2019

Nowy Członek Pol-lighting - Rosa

14.03.2019

Nowy Członek Pol-lighting - ATM Lighting

14.03.2019

„Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE- wyniki badań, ustawodawstwo, działania naprawcze, współpraca między organizacjami pracodawców/izb/związków/stowarzyszeń”

14.03.2019

Program monitorowania jakości 2018

14.03.2019

Sprawozdanie po 2. Konferencji branżowej

14.03.2019

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku.

14.03.2019

EPREL Baza danych

14.03.2019

UOKiK październik 2018

14.03.2019

L&B Frankfurt LE Meeting 2018 - Prezentacje

GLAMOX
logoscroll-8
logoscroll-4
logoscroll-5
Schreder nowe logo
Beghelli_65
GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B_large (002)
12_TRILUX_Logo_Sonne_mit_claim_neg (3)
LEDS_C4_LOGO-07_tagline_bn_positiu
Signify
x