Przemysł oświetleniowy a ekologia

  

Ceną postępu cywilizacyjnego jest zanieczyszczanie środowiska i wyczerpywanie się surowców naturalnych. Każdy rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym oświetlenie, ma negatywne oddziaływanie na środowisko  w cyklu swojego życia tj. od produkcji do zagospodarowania odpadu. Świadomość zagrożeń przekłada się na podejmowanie przez producentów działań w dwóch podstawowych kierunkach: rozwoju technologii w celu zredukowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ograniczania ilości odpadów poużytkowych i ich prawidłowego zagospodarowania. Działania te są upowszechniane za pomocą  narzędzi prawnych (np. EcoDesign, WEEE, ROHS…) oraz podnoszenia świadomości społecznej poprzez edukację.


Rola europejskiego przemysłu w ograniczaniu zużycia energii

Pro-środowiskowe technologie w oświetleniu wiążą się z efektywnym wykorzystaniem energii w fazie użytkowania instalacji oświetleniowych oraz ze zmniejszaniem zawartości substancji szkodliwych w wyrobach oświetleniowych. Europejski przemysł oświetleniowy jest światowym liderem w rozwoju energooszczędnych technologii, produktów i ich zastosowań. W ostatnim dziesięcioleciu dokonał się ogromny postęp w tych dziedzinach, lecz jest on zaledwie wstępem do rzeczywistej rewolucji, która idzie za rozwojem i upowszechnieniem się oświetlenia LED.
Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku zawartość rtęci w świetlówkach wynosiła średnio 30 mg. Dzięki rozwojowi technologii wiodący producenci oferują obecnie świetlówki o zawartości rtęci 1,5 – 3,5 mg. Problem rtęci będzie rozwiązywany wraz z upowszechnieniem się oświetlenia LED, które jest technologią bezrtęciową.

Rola europejskiego przemysłu oświetleniowego w zagospodarowaniu zużytego sprzętu
Przemysł europejski poprzez swoje organizacje, ELC i CELMA – obecnie LightingEurope, aktywnie wspiera budowę systemu gospodarki zużytym sprzętem oświetleniowym, nie tylko poprzez uczestnictwo w procesie legislacyjnym, ale także poprzez działania rynkowe. Wiodący na rynku polskim producenci lamp są założycielami Organizacji Odzysku Sprzętu Oświetleniowego „ElektroEko”, która działa na zasadach „non-profit”, przeznaczając całość środków na budowę systemu. ElektroEko jest liderem rynkowym, jeśli chodzi o wielkość zbiórki zużytego sprzętu oświetleniowego oraz wydatki na edukację społeczną.