Prawo, raporty

  
 
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015
Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ver. z dnia 21.08.2014
Raport GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) w 2012 r. - czerwiec 2013 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązująca od 01.2013

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005, tekst ujednolicony po nowelizacji obowiązujący na dzień 24.01.2013