Przemysł oświetleniowy a ekologia

  

Ceną postępu cywilizacyjnego jest zanieczyszczanie środowiska i wyczerpywanie się surowców naturalnych. Każdy rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym oświetlenie, ma negatywne oddziaływanie na środowisko  w cyklu swojego życia tj. od produkcji do zagospodarowania odpadu. Świadomość zagrożeń przekłada się na podejmowanie przez producentów działań w dwóch podstawowych kierunkach: rozwoju technologii w celu zredukowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ograniczania ilości odpadów poużytkowych i ich prawidłowego zagospodarowania. Działania te są upowszechniane za pomocą  narzędzi prawnych (np. EcoDesign, WEEE, ROHS…) oraz podnoszenia świadomości społecznej poprzez edukację.