Konferencja „Dobra zmiana w oświetleniu LED – stawiamy na jakość”

  

Materiały dot. konferencji:

1. Prezentacja Michał Waloch: "Badania jakości lamp LED i opraw LED na rynku oświetleniowym w Polsce"   <zobacz>
2. Prezentacja dr Paweł Morawski: "Norma kompatybilności elektromagnetycznej i jej znaczenie w oświetleniu"   <zobacz>
3. Prezentacja dr Andrzej Baranecki: "Zagrożenia generowane przez odbiorniki nieliniowe"   <zobacz>
4. Broszura   <zobacz>
5. Agenda   <zobacz>
6. Raport z kontroli UKE   <zobacz>
7. Wyniki kontroli UOKiK   <zobacz>

 

Konferencja „Dobra zmiana w oświetleniu LED – stawiamy na jakość” poświęcona będzie problemowi produktów oświetleniowych (oprawy LED, lampy LED) wprowadzanych na rynek RP, które nie spełniają wymagań przewidzianych w prawie tj. normach, rozporządzeniach , dyrektywach.

Wprowadzenie takie zakłóca bowiem wolną konkurencje rynkową i skutkuje pośrednimi i bezpośrednimi stratami dla pozostałych graczy rynkowych, którzy wprowadzają produkty zgodne z wymaganiami określonymi w prawie RP, UE.

Podczas konferencji zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny z przedstawicielami kadry zarządzającej największych spółek oświetleniowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP. Będą to prezesi i wiceprezesi oraz dyrektorzy handlowi takich podmiotów jak:
ES- System S.A.– Prezes Zarządu Rafał Gawrylak;
Ledvance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Bogumił Stepan;
LUG S.A.- Wiceprezes Zarządu Mariusz Ejsmont;
Philips Lighting Poland Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Bogdan Rogala;
Schreder Polska Sp. z o. o. – Dyrektor Handlowy Daniel Kutryb.

Zaprezentujemy również wyniki badań wykonanych przez laboratorium PCBC S.A. na parametr obligatoryjny dla wprowadzających - poziomy emisji harmonicznych prądu ( Norma EMC ) w oprawach oświetleniowych LED o mocy > 25 W.

W kongresie uczestniczyć będą również przedstawiciele świata nauki z różnych ośrodków akademickich w tym z Politechniki Warszawskiej.

Patronem kongresu jest Polski Komitet Oświetleniowy .

Organizatorem: Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” – organizacja pracodawców zrzeszająca czołowe firmy oświetleniowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP oraz globalnie.