Polityka prywatności

  

1. Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-lighting", jako administrator serwisu pollighting.pl, gwarantuje wszystkim Użytkownikom ochronę danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Korzystając z usług telekomunikacyjnych umożliwiających dostęp do naszych stron internetowych, Państwa dane telekomunikacyjne (przesyłowe) (np. internetowy adres protokołu) są generowane technicznie i nie jest wykluczone, że można je powiązać z danymi osobowymi. W stopniu, do którego występuje konieczność przetwarzania Państwa danych telekomunikacyjnych (przesyłowych), wszystko to będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, podane tam dane osobowe będą przetwarzane jedynie i tylko na czas prowadzenia korespondencji dotyczącej przesłanego zapytania. Po wyczerpaniu tematu zostaną niezwłocznie i trwale usunięte.

4. Informacje techniczne - pliki cookie
Podczas korzystania ze strony pollighting.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych umożliwiających jego sprawną komunikację w obrębie naszego serwisu.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu do czasu opuszczenia naszej strony lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

Co zrobić, jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików "cookie"?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na ich zapisywanie musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku. Można również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Państwa przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego.

Ustawienia przeglądarki Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te były zapisywane.

W naszym serwisie zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.