Prawo i standardy

  
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spr. wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia Pobierz plik
Przewodnik CELMA po normach dla LED - CELMA, wydanie lipiec 2011 Pobierz plik
Zestawienie norm dotyczących oświetlenie LED, Jerzy Jakubowski – PKN, marzec 2011 Pobierz plik