Organa Związku

  

- Dyrektor Generalny
Organ wykonawczy, upoważniony do  reprezentowania Związku i jednoosobowego składania oświadczeń woli.

 

 Michał Waloch
 p.o. Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu

zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Związku
Producentów Sprzętu Oświetleniowego "Pol-Lighting" Nr 7/2016.

tel. 48 784 035 203
e-mail michal.waloch@pollighting.pl

 

 - Zarząd Związku: 

Mariusz Ejsmont- Członek Zarządu
e-mail mariusz.ejsmont@pollighting.pl
 
Jacek Jacak - Członek Zarządu  
Tomasz Książek - Członek Zarządu
e-mail tomasz.ksiazek@pollighting.pl
 
Sebastian Ostrowski - Członek Zarządu
 
Bogdan Skorupka - Członek Zarządu
e-mail bogdan.skorupka@pollighting.pl
W branży oświetlenia profesjonalnego od ponad 16 lat.
Absolwent Zakładu Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego i Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Od początku kariery zawodowej związany z firmą ES-SYSTEM S.A., obecnie pełni funkcję Dyrektora Segmentu Oświetlenia Przemysłowego.
Inne aktywności w branży oświetleniowej:
Polski Komitet Normalizacyjny - V-ce Przewodniczący Komitetu Technicznego Nr  4 "Technika Świetlna"
Polski Komitet Oświetleniowy - Członek Prezydium
 
Jacek Wiernicki - Członek Zarządu
e-mail jacek.wiernicki@pollighting.pl
 
 

  - Komitet Rozwoju 


  Bogdan Ślęk
  e-mail bogdan.slek@pollighting.pl

 
Przewodniczący Komitetu

 
Mariusz Ejsmont
Adam Karczewski
Maciej Krefft
Bogdan Skorupka
dr Andrzej Wiśniewski
 

- Walne Zgromadzenie Członków