Kodeks Etyczny

  

 

 

KODEKS ETYCZNY ZWIĄZKU PRODUCENTÓW SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO                 „POL-LIGHTING”

  

PREAMBUŁA

Nadrzędnym celem Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”  jest rozszerzanie  współpracy szeroko pojętego środowiska oświetleniowego, tj. przemysłu, pracowników nauki, projektantów i  dystrybutorów na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora oświetleniowego, który będzie skutkował zwiększaniem korzyści dla konsumentów oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii  oświetleniowych w celu ochrony środowiska naturalnego.  Członkowie Związku realizują powyższe zadania, przestrzegając  swobody działania podmiotów, zasad uczciwej konkurencji oraz  standardów  etycznych i zawodowych. 

Kodeks etyczny  jest dokumentem zawierającym zbiór najważniejszych zasad etycznych i biznesowych, którymi kierują się członkowie Związku we wzajemnych  stosunkach  i w relacjach z  otoczeniem biznesowym i społecznym.

Przepisy niniejszego Kodeksu Etycznego nie tworzą prawa i nie stanowią jego interpretacji. Przepisy prawa , normujące zagadnienia uwzględnione w  niniejszym Kodeksie mają zawsze pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu.

Członkowie Związku wyrażają opinię, że przyjęcie Kodeksu  przyczyni się do podnoszenia świadomości etycznej w środowisku , a tym samym do długofalowego rozwoju sektora oświetleniowego.

 

Pełna treść Kodeksu Etycznego