O Związku

  

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” jest ogólnopolską organizacją producentów branży oświetleniowej, działającą w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r., zrzeszającą wiodących producentów źródeł światła i  profesjonalnego sprzętu oświetleniowego. Związek został utworzony w celu integracji środowiska na rzecz rozwoju i ochrony rynku oświetleniowego oraz reprezentowania interesów członków w realiach dynamicznie rozwijającej się gospodarki w strukturach Unii Europejskiej.

„Pol-lighting” reprezentuje 80% polskiego rynku źródeł światła i profesjonalnego sprzętu oświetleniowego. Pol-lighting zrzesza firmy o różnorodnych formach prawnych, strukturze kapitałowej, poziomach obrotów i wielkości zatrudnienia. Łącznie członkowie Pol-lighting zatrudniają w Polsce ponad 8000 osób, co stanowi 70% ogółu zatrudnionych w przemyśle oświetleniowym.

„Pol-lighting” działa na rzecz podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności sektora oświetleniowego w ramach europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju.

„Pol-lighting” współpracuje z organami administracji rządowej, sektorowymi instytutami  naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami branżowymi.


Członkowie Pol-lighting przyjęli Kodeks Etyczny Związku.

 

 

  
ZPSO "Pol-lighting" jest członkiem-założycielem nowej organizacji LightingEurope, która powstała z połączenia ELC i CELMA i rozpoczyna swoją działalność od 1 stycznia 2013.