Potencjał zwiększania efektywności wykorzystania energii na cele oświetleniowe w budynkach niemieszkalnych

  

Przeciętnie 26% wydatków na energię elektryczną dostarczaną do budynków niemieszkalnych, tj. szkół, biur, obiektów komercyjnych itp. przeznacza się na oświetlenie. W przypadkach szczególnych budynków jak centra handlowe lub niektóre budynki użyteczności publicznej udział ten wynosi 50% i silnie rośnie.

 (Kliknij na wykres - powiększenie)

Istnieje potencjał obniżenia kosztów eksploatacji budynków poprzez modernizację oświetlenia, ponieważ w dwóch trzecich budynków nadal funkcjonują energochłonne i niespełniające norm, instalacje oświetleniowe. Wymiana przestarzałych systemów oświetleniowych na rozwiązania zaawansowane technologicznie pozwoli zredukować rachunki za energię elektryczną o kilkadziesiąt procent w skali roku oraz podniesie funkcjonalność i standard budynków do poziomu wymaganego przez przepisy i rosnący poziom życia obywateli. Dostępne technologie oświetleniowe stwarzają szeroki zakres wariantów modernizacji, od najprostszej polegającej na wymianie źródeł światła na energooszczędne do inwestycji bazujących na najnowszych technologiach i systemach inteligentnego zarządzania oświetleniem. Zadaniem inwestora jest dokonanie optymalnego wyboru wariantu w oparciu o analizę korzyści w całym cyklu eksploatacji instalacji.