Poprawa efektywności wykorzystania energii na cele oświetleniowe w gospodarstwach domowych.

  
 

Gospodarstwa domowe na oświetlenie przeznaczają 19% zużywanej energii elektrycznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat średnia ilość punktów świetlnych w polskim gospodarstwie domowym trzykrotnie wzrosła, co wynika z faktu, że światło jest czynnikiem kreowania komfortu i estetyki mieszkań.

Według szacunków Komisji Europejskiej, jeśli nie zostaną podjęte działania w celu poprawy efektywności jej wykorzystania, zużycie energii na oświetlenie w gospodarstwach domowych w 2020 roku zwiększy się o 20%. Perspektywa obciążenia krajowych bilansów energetycznych oraz dodatkowych kosztów dla społeczeństwa spowodowała, że Komisja Europejska zdecydowała się na wdrożenie środków prawnych w celu wyznaczenia minimalnych kryteriów wydajności energetycznej, które muszą spełniać produkty oświetleniowe w gospodarstwach domowych. Skutkiem wdrożenia kryteriów wydajności energetycznej jest stopniowe wycofywanie żarówek i innych niewydajnych źródeł światła. Komisja Europejska oszacowała, że w wyniku realizacji powyższych przepisów, łączna oszczędności energii w krajach Unii w 2020 roku wyniesie 39TW, a przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi 50 Euro rocznie.