Kryteria środowiskowe do stosowania w zielonych zamówieniach publicznych

  
Co roku kraje Unii Europejskiej wydają 16% wartości PKB na zakup produktów i usług. Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce systematycznie rośnie ( w 2004 r wynosił 48 mld PLN, w 2007 r przekroczył kwotę 100 mld PLN). Zamówienia publiczne stanowią ważny  instrument do wykorzystania przez sektor publiczny w celu realizacji jego wiodącej roli w stymulowaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
 

Świadectwa efektywności energetycznej

  
Intencją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych oraz mechanizmu zachęt dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, w celu uzyskania oszczędności energii, na poziomie wymagań dyrektywy. Ustawa zawiera rynkowy mechanizm motywujący przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych, do podejmowania inwestycji zwiększających efektywność wykorzystania energii, oparty o system świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Instrument został tak opracowany, aby z szerokiego zakresu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wybrać te, które są najbardziej efektywne pod względem kosztów uzyskiwania oszczędności energii.