Wiem, wybieram świadomie - kampania edukacyjna

  

 Wiem, wybieram świadomie - kampania edukacyjna.

Technologia LED otworzyła nowe możliwości redukcji energii na oświetlenie.
Ustawodawca, wyznaczając minimalne kryteria wydajności energetycznej dla źródeł światła, ukierunkował konsumentów na korzystanie z dobrodziejstw nowej technologii. Trzeba jednak pamiętać, że oszczędne gospodarowanie energią stanowi tylko jedno z kryteriów wyboru właściwego oświetlenia. Sztuczne światło ma przede wszystkim zapewnić warunki widzenia, które są niezbędne do wykonywania różnych czynności. Światło ma także wpływ na procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Badania dowodzą, że właściwe oświetlenie zwiększa wydajność pracy, poprawia samopoczucie, zapobiega i łagodzi objawy niektórych chorób.

Wybór tradycyjnej żarówki był prosty, zużywała dużo energii, ale nie miało to dużego wpływu na jakość emitowanego światła. Aby dokonać właściwego wyboru produktu LED-owego użytkownik musi posługiwać się kilkoma parametrami technicznymi, a także rozumieć ich znaczenie, często odmienne niż w stosunku do produktów konwencjonalnych.

W ramach kampanii będziemy mówić o parametrach technicznych wyrobów oświetleniowych LED i o określonych w przepisach wartościach kryterialnych, których spełnienie gwarantuje jakość światła. Będziemy prezentować wyniki badań rynkowych pod kątem oceny zgodności produktów z wymaganiami.

Naszym celem jest poprawa jakości produktów dostępnych na rynku. Chcemy wspierać konsumentów w świadomym wykorzystywaniu zalet oświetlenia LED w zakresie energooszczędności, funkcjonalności i jakości emitowanego światła.    

 Publikacje w portalach internetowych dot. Kampanii:

dom.pl
elektro.info.pl
metrocafe.pl

 Jednocześnie zapraszamy wszystkich do śledzenia bieżących informacji, które publikujemy również na naszym Facebook-u.