Stanowisko ZPSO "Pol-lighting" w sprawie projektu ustawy o ZSEE

  

Ministerstwo Środowiska opracowuje nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obecnie do konsultacji został przekazany projekt założeń do tego aktu <więcej>.  Związek przekazał swoje stanowisko <zobacz>.