Przewodniki LightingEurope po Rozporządzeniach KE Nr 874/2012 i 1194/2012

  

LightingEurope, organizacja zrzeszająca przedstawicieli europejskiego przemysłu oświetleniowego, opracowała przewodniki po Rozporządzeniach KE Nr 874/2012 i 1194/2012, które wejdą w życie na jesieni br.:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (WE) NR 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych
     
  • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spr. wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia

Przewodniki mają za zadanie pomóc producentom i dystrybutorom w stosowaniu nowych przepisów.
Na stronie ZPSO "Pol-lighting" dostępne są treści obu rozporządzeń oraz przewodniki w wersji angielskiej <zobacz>

Aktualnie Związek przygotowuje publikację w języku polskim.