Kto straci na dążeniu Brukseli do wycofania z rynku żarówek halogenowych 230V?

  

 Pomimo protestów europejskiego przemysłu oświetleniowego Komisja Europejska nalega, aby już od roku 2018, zastąpić żarówki halogenowe o napięciu 230V lampami LED. Według Komisji, dotychczas osiągnięte parametry techniczne i ceny rynkowe lamp LED są wystarczającą przesłanką, aby wprowadzić regulację. Na poparcie swojego stanowiska, Komisja zamówiła raport, którego celem miało być rozwianie wątpliwości i przyspieszenie uregulowania zmiany. Raport stworzony przez ECEEE (European council for an energy-efficient economy), Swedish Energy Agency, Belgian Federal Ministry for Health, Food Chain Safety and Environment oraz CLASP (US group for implementation of energy efficiency standards and labelling) spotkał się z krytyką ekspertów europejskiej organizacji producentów LightingEurope. Ci ostatni ujawniają, że aż 47% przebadanych lamp nie spełnia wymaganych parametrów technicznych, w tym wymagań dotyczących efektywności energetycznej. Dla przykładu, lampy o parametrach niemieszczących się w obowiązującym zakresie tolerancji uznano za zgodne, a testy lampy halogenowej na 240V przeprowadzono przy napięciu 230V. Faktyczne wyniki badań rzucają nowe światło na propozycję Komisji, ukazując, że dążenie do efektywności energetycznej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli ustanowione przepisy nie będą stosowane w praktyce. Nie ma wątpliwości, że lampy LED są przyszłością rynku, a prace Komisji mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wdrożenie zasad technologii przyjaznej środowisku, jednakże pomimo nadspodziewanie szybkiego rozwoju technologii i tendencji spadkowej cen, lampy LED są nadal mało rozpowszechnionym produktem, który nie osiągnął pełni swoich możliwości. Dalsze prace nad udoskonaleniem lamp LED, w szczególności LED-owych zamienników lamp o wysokich watażach jest niezbędne, a potwierdza to fakt przeznaczania ogromnych nakładów na badania i rozwój owych produktów. Lighting Europe uważa, że na tym etapie pozbawienie konsumentów dostępu do żarówek halogenowych 230V, stanowiących źródło białego, jaskrawego światła jest błędem i nalega na przesunięcie terminu wprowadzenia wymogów dla tych lamp nie wcześniej niż na rok 2020.

 Wycofanie żarówek halogenowych 230V, w sytuacji niedojrzałości rynku LED, pogłębi istniejący problem związany z wykorzystywaniem luk prawnych do lokowania na rynku tańszych wyrobów o niskiej, jakości, niespełniających wymogów skuteczności energetycznej i podstawowych parametrów jakości. Bruksela powinna wziąć pod uwagę doświadczenie związane ze standardowymi żarówkami, które pomimo przepisów zakazujących ich sprzedaży, w dalszym ciągu można nabyć niemalże w każdym sklepie. Zbyt pospieszne działania w kierunku wycofania lamp halogenowych zepsują rynek i zniechęcą konsumentów do technologii LED, co w rezultacie może okazać się straconą szansą na prawdziwą efektywność oświetlenia.

 Nowa regulacja nie oszczędzi bynajmniej producentów lamp halogenowych. Warto podkreślić, że lampy halogenowe 230V, w przeciwieństwie do ich LED-owych zamienników, produkowane są głównie w Europie, w tym w Polsce, gdzie zlokalizowane są fabryki największego europejskiego producenta lamp.

Autor:
Pol-lighting Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego

Materiały źródłowe:
www.lightingeurope.org/uploads/files/LightingEurope_finds_flaws_in_CLASP_report.pdf

www.lightingeurope.org/uploads/files/LightingEurope_recommends_2020_as_earliest_phase_out_date_for_domestic_eco_halogens.pdf