Implementacja RoHS II do prawa polskiego

  

24 maja 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dokument ten stanowi implementację do prawa polskiego Dyrektywy 2011/65/UE, tzw. RoHS II.

Dyrektywa RoHS II <zobacz>
Treść rozporządzenia <zobacz>