„ENEC+” certyfikat na funkcjonalność opraw oświetleniowych LED

  

31 marca EPCA (European Electrical Products Certification Association) oraz LightingEurope ogłosiły start nowego znaku „ENEC+”, w ramach którego po raz pierwszy możliwa jest certyfikacja opraw oświetleniowych pod kątem początkowych parametrów funkcjonalnych. „ENEC+” oznacza potwierdzenie zgodności opraw oświetleniowych LED i innych, z wymogami bezpieczeństwa i deklarowanymi parametrami funkcjonalnymi na początku czasu życia oprawy.

EPCA i LightingEurope kontynuują współpracę w celu objęcia systemem certyfikacji pełnego zakresu funkcjonalności opraw LED i opraw konwencjonalnych. Zamiarem obu organizacji jest aby „ENEC+” był systemem certyfikacji w ciągłym rozwoju, dotrzymującym tempa technologii i standaryzacji.

ENEC+” został opracowany na bazie znaku ENEC, który od 20 lat jest znanym w Europie potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa opraw oświetleniowych. Obecnie znak ENEC stosuje się dla 85 tysięcy produktów i jest uznawany w 21 krajach Europy.

„ENEC+” jest uzupełnieniem znaku ENEC, oznacza to, że tylko produkty posiadające znak ENEC mogą być certyfikowane na znak ENEC+.

"ENEC+" jest dobrowolnym system certyfikacji, która przynosi wymierne korzyści i podnosi jakość rynku oświetleniowego. Inwestorzy i użytkownicy profesjonalnych opraw otrzymują możliwość wyboru sprawdzonej jakości produktów, a producenci opraw mają narzędzie, za pomocą którego mogą zaświadczyć o swojej wiarygodności i zaangażowaniu w podnoszenie poziomu technicznego swoich wyrobów.