ZPSO „Pol-lighting” – zmiana struktury organizacyjnej

  

Walne Zgromadzenie Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 roku uchwaliło nową strukturę organizacyjną oraz powołało Zarząd Związku.

"Pol-lighting" łączy siły przemysłu oświetleniowego w Polsce, aby wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy oraz sprostać wyzwaniom, które stwarza dokonujący się przełom w technologii i produkcji oświetlenia. "Pol-lighting" promuje trwały rozwój oparty na innowacjach, standardach jakości i realnych korzyściach dla konsumenta i środowiska.
Mając na uwadze doskonalenie platformy współpracy pomiędzy Członkami, Walne Zgromadzenie "Pol-lighting" w dniu 19 czerwca br. powołało nowy organ, Zarząd Związku. Wysoką reprezentatywność Zarządu gwarantuje jego skład oraz zasady dotyczące trybu działania. W skład Zarządu weszli (w porządku alfabetycznym):

Janina Broncel z firmy Golland
Mariusz Ejsmont z firmy LUG
Tomasz Książek z firmy Philips
Maciej Lewandowski z firmy Thorn
Bogdan Skorupka z firmy ES-System
Jacek Wiernicki z firmy Osram

Nowy Zarząd Związku przejął kompetencje dotychczasowej Rady Związku. Wszystkim członkom Rady Związku, jej Przewodniczącemu p. Bogumilowi Stepanowi (Osram) i Wiceprzewodniczącemu p. Bogdanowi Skorupce (ES-System) złożono podziękowania za pracę na rzecz Związku w okresie ostatniej kadencji.