Zielona Księga dla Oświetlenia LED

  

15 grudnia  2011 -  Komisja Europejska  ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie Zielonej Księgi dla Oświetlenia LED . Konsultacje, które  potrwają do  29 lutego 2012, mają na celu zebranie opinii co do metod i narzędzi  proponowanych przez Komisję,  ukierunkowanych na rozwój tej obiecującej technologii  oraz zapewnienie , że obecne na rynku produkty LED  będą spełniały wymogi  jakości  i bezpieczeństwa .

W informacji prasowej Komisji Europejskiej zwrócono uwagę na fakt, że oświetlenie LED jest jedną z najbardziej energooszczędnych i wszechstronnych technologii  oświetleniowych, dzięki której można zmniejszyć  zużycie energii do 70%  w porównaniu  z  tradycyjnymi rozwiązaniami. Przyspieszenie rozwoju oświetlenia LED przyniesie  Europie wymierne korzyści i pozwoli ograniczyć konsumpcję energii na cele oświetleniowe o 20% do 2020 roku. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej , pani Neelie Kroes powiedziała „Szybszy rozwój oświetlenia LED  oznacza więcej pieniędzy w naszych kieszeniach i zdrowsze warunki na naszej planecie.  Czekamy na Państwa opinie  jak wykorzystać rozwój tej technologii  w celu zwiększenia  ilość miejsc pracy i  oszczędności  w Europie.”
Podkreślone zostało , że wdrożenie oświetlenia LED oznacza także pokonanie wielu barier, takich jak, wysokie ceny rynkowe, nieznajomość tej technologii wśród potencjalnych  nabywców  oraz brak standardów wyznaczających minimalną jakość .

Projekt Zielonej Księgi  <tutaj>
Podsumowaniem konsultacji  <tutaj>