XLV spotkanie Forum "Energia - Efekt - Środowisko"

  

14 września 2012 roku odbyło się, organizowane przez NFOŚiGW, XLV spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” poświęcone zagadnieniom z tematu "Energooszczędne i inteligentne oświetlenie".

W konferencji wzięło udział ponad 50 osób, w tym przedstawiciele Pol-lighting, zainteresowanych doświadczeniami, wdrożeniami oraz planami rozwojowymi w obszarze energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia, w szczególności zaś systemom inteligentnego oświetlenia. Siedem prezentacji przedstawiło problematykę Forum z różnych punktów widzenia. Eksperci Pol-lighting wygłosili prelekcje uzasadniając, dlaczego należy inwestować w innowacyjne energooszczędne technologie oświetleniowe i jakie są ich przewagi:

p. Bogdan Skorupka (Es-System) - "Realizacja II Krajowego Planu Efektywności Energetycznej poprzez modernizację oświetlenia"

<więcej>

p. Bogdan Ślęk (Philips) - "Nowoczesne technologie kluczem do znaczących oszczędności i poprawy funkcjonalności oświetlenia (przykłady zrealizowanych inwestycji)"

<więcej>

W dyskusji wymieniano poglądy na dotychczasowe realizacje i dalszy rozwój technologiczny systemów energooszczędnego oświetlenia. Na zakończenie Prezes Zarządu NFOŚiGW, Jan Rączka poinformował, że NFOŚiGW rozpoczyna prace nad dwoma nowymi programami priorytetowymi GIS (Green Investment Scheme – System Zielonych Inwestycji), z których jeden obejmie poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego.