Wielka Brytania dostosowuje ustawę o WEEE do przepisów UE

  

Wielka Brytania, jako pierwsza w UE, znowelizowała ustawę o WEEE dostosowując ją do obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Dokument wejdzie w życie w styczniu 2014r. Znowelizowana ustawa zawiera ważne zmiany dla przemysłu oświetleniowego i uwzględnia transformację, jaka ma miejsce w branży oświetleniowej oraz przejście z technologii konwencjonalnej na LED. Kluczowym zapisem jest włączenie do strumienia odpadów z lamp wyładowczych ich LED-owych zamienników. Takie rozwiązanie ma zapobiec powstawaniu sierocych odpadów z lamp, które będą zamieniane przez ich odpowiedniki LED.