Raport GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r.

  

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządził roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r.

Według danych w raporcie GIOŚ (tabela 2 na stronie 10) średni poziom zbierania ZSEE osiągnięty w 2011 roku wyniósł 27,80% masy sprzętu wprowadzonego na rynek w roku poprzednim . W grupie sprzętu oświetleniowego, dla rodzaju 5.2 do 5.5 (lampy) wskaźnik ten wyniósł 52,09% , a dla rodzaju 5.1 i 5.6 (oprawy oświetleniowe) zaledwie 10,94%. Na tak niskie wykonanie zadań w zakresie opraw oświetleniowych składa się kilka przyczyn, z czego najpoważniejsza wynika ze specyfiki wyrobów (relatywnie niewielki sprzęt, w większości z metalu, jest zagospodarowany w punktach złomu poza systemem ZSEE).

 Raport GIOŚ za rok 2011 <tutaj>