Raport GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE w 2012 r.

  

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował swój coroczny Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 roku.

Treść raportu <tutaj>