Philips w sprawie polityki licencyjnej

  

Artykuł „Philips żąda kasy w świetle LED” w Pulsie Biznesu z dnia 11 lutego 2013 poruszył kwestię ochrony własności intelektualnej w obszarze technologii oświetlenia LED.
Czytaj oświadczenie Philips Polska w sprawie polityki licencyjnej <tutaj>