Od 1 września 2013 zmiana klasy energetycznej żarówek halogenowych

  

Od 1 września 2013 wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące etykietowania energetycznego lamp, których skutkiem będzie konieczność przeklasyfikowania wielu bezkierunkowych lamp halogenowych na napięcie sieciowe z klasy energetycznej C do klasy D. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, wskaźnik efektywności energetycznej dla lamp był obliczany na podstawie znamionowego strumienia świetlnego oraz znamionowej mocy wejściowej. Rozporządzenie nr 874/2012 wprowadza dla sprzętu oświetleniowego nowe kryteria ewaluacji oraz zmienia procedury weryfikacyjne dla celów nadzoru rynkowego. W konsekwencji, niektóre produkty oświetleniowe, o parametrach technicznych blisko dolnej granicy klasy efektywności energetycznej wyznaczonej w starej dyrektywie 98/11/WE będą musiały zostać przeklasyfikowane do niższej grupy.

Teoretycznie istnieje możliwość pozostania przy klasie C pod warunkiem odpowiedniej poprawy parametrów technicznych lampy. Jednakże, znani producenci, członkowie LightingEurope, nie widzą obecnie takiej możliwości usprawnienia lamp, by spełniały wymogi klasy C, bez jednoczesnej zmiany innych parametrów, takich jak trwałość i strumień świetlny.

Treść stanowiska LE <tutaj>