Europejska Karta Jakości LED

  

Z inicjatywy Komisji Europejskiej została opracowana Europejska Karta Jakości dla produktów oświetleniowych LED (European LED QUALITY CHARTER), w której sformułowane zostały kryteria jakościowe, jakie powinny spełniać wyroby LED stosowane w gospodarstwach domowych 

Stosowanie wymogów zawartych w Europejskiej Karcie Jakości LED ma charakter dobrowolny. Celem Komisji Europejskiej jest, aby standardy jakości LED określone w Karcie były stosowane:
 
  • przez producentów, dystrybutorów, sklepy , itp.
  • w celu podnoszenia świadomości i zaufania konsumentów do oświetlenia LED
  • w kampaniach promujących zakupy według połączonych kryteriów jakości, energooszczędności i optymalizacji kosztów
Treść „European LED Quality Chart„ do pobrania w Bibliotece.