LVII spotkanie forum EES - "Miasta przyszłości"

  

21 lutego 2013 roku odbyło się, organizowane przez NFOŚiGW, LVII spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” poświęcone zagadnieniom z tematu "Miasta przyszłości".

 W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, a kanwą wielowątkowej dyskusji były prezentacje:
- Inteligentna strategia dla zrównoważonych miast i regionów
- Raport: Smart City – Sposób na Inteligentne miasto
- Energooszczędne osiedle wg technologii IZODOM 2000

Z ramienia ZPSO "Pol-lighting" w spotkaniu wziął udział Pan Bogdan Skorupka (Es-System), który przedstawił prezentację:
"Nowoczesne Oświetlenie Miast. Efektywne i dynamiczne systemy oświetlenia miejskiego"
a jako dopełnienie zagadnienia, zaprezentował również film o oświetleniu w inteligentnych miastach.

 Związek udostępnił również uczestnikom konferencji dokument Komisji Europejskiej: „Oświetlenie miast – szersze wykorzystanie nowoczesnego oświetlenia w miastach europejskich” ze stycznia 2013 roku <tutaj>

 Więcej informacji dotyczących tego wydarzenia na stronie NFOŚiGW www.forumees.pl