Archiwum informacji prasowych

  

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUMTOBEL

Od 11 czerwca br. działalność Zumtobel i Thorn Lighting w Polsce przejęła nowa organizacja pod nazwą ZG Lighting Polska sp. z o.o. „Zorganizować Grupę Zumtobel tak, aby w całości stanowiła więcej niż suma wszystkich części” – powiedział Dyrektor Generalny Grupy Zumtobel podczas konferencji prasowej…

LightingEurope zaprasza na wydarzenia Light & Building, Frankfurt 2014

LightingEurope zaprasza do udziału w wydarzeniach, które odbędą się podczas targów Light & Building, Frankfurt 2014 w dniach 30.03-4.04 br.:

Wielka Brytania dostosowuje ustawę o WEEE do przepisów UE

Wielka Brytania, jako pierwsza w UE, znowelizowała ustawę o WEEE dostosowując ją do obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Raport GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEiE w 2012 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował swój coroczny Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 roku.

Treść raportu <tutaj>

ZPSO „Pol-lighting” – zmiana struktury organizacyjnej

Walne Zgromadzenie Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 roku uchwaliło nową strukturę organizacyjną oraz powołało Zarząd Związku.

Od 1 września 2013 zmiana klasy energetycznej żarówek halogenowych

Od 1 września 2013 wchodzą w życie nowe wymagania dotyczące etykietowania energetycznego lamp, których skutkiem będzie konieczność przeklasyfikowania wielu bezkierunkowych lamp halogenowych na napięcie sieciowe z klasy energetycznej C do klasy D. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, wskaźnik efektywności energetycznej dla lamp był obliczany na podstawie znamionowego strumienia świetlnego oraz znamionowej mocy wejściowej.

LVII spotkanie forum EES - "Miasta przyszłości"

21 lutego 2013 roku odbyło się, organizowane przez NFOŚiGW, LVII spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” poświęcone zagadnieniom z tematu "Miasta przyszłości".

Philips w sprawie polityki licencyjnej

Artykuł „Philips żąda kasy w świetle LED” w Pulsie Biznesu z dnia 11 lutego 2013 poruszył kwestię ochrony własności intelektualnej w obszarze technologii oświetlenia LED.
Czytaj oświadczenie Philips Polska w sprawie polityki licencyjnej <tutaj>

Narcyza Barczak-Araszkiewicz dla "Rynku Elektrycznego"


LightingEurope – nowy głos branży oświetleniowej
W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele europejskiego przemysłu oświetleniowego powołali do życia nową organizację pod nazwą Lighting Europe. Organizacja ta reprezentuje szeroki wachlarz firm produkujących oświetlenie profesjonalne i domowe – od dużych międzynarodowych firm do małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w krajowych organizacjach. Lighting Europe ma zastąpić dotychczasowe organizacje europejskiego przemysłu, tj. CELMA i ELC.

Powołanie LightingEurope

5 grudnia br. przedstawiciele europejskiego przemysłu oświetleniowego spotkali się w Brukseli aby powołać do życia nową organizację pod nazwą Lighting Europe, która ma być głosem branży.

XLV spotkanie Forum "Energia - Efekt - Środowisko"

14 września 2012 roku odbyło się, organizowane przez NFOŚiGW, XLV spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” poświęcone zagadnieniom z tematu "Energooszczędne i inteligentne oświetlenie".

Zielona Księga dla Oświetlenia LED

15 grudnia  2011 -  Komisja Europejska  ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie Zielonej Księgi dla Oświetlenia LED . Konsultacje, które  potrwają do  29 lutego 2012, mają na celu zebranie opinii co do metod i narzędzi  proponowanych przez Komisję,  ukierunkowanych na rozwój tej obiecującej technologii  oraz zapewnienie , że obecne na rynku produkty LED  będą spełniały wymogi  jakości  i bezpieczeństwa .

Raport GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządził roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r.

Europejska Karta Jakości LED

Z inicjatywy Komisji Europejskiej została opracowana Europejska Karta Jakości dla produktów oświetleniowych LED (European LED QUALITY CHARTER), w której sformułowane zostały kryteria jakościowe, jakie powinny spełniać wyroby LED stosowane w gospodarstwach domowych