Kodeks Dobrych Praktyk

  

W dniu 8 czerwca 2017 r. Pol-lighting z pozostałymi sygnatariuszami tj. PIGE, SHE, CECED, PZPO podpisał Kodeks Dobrych Praktyk Branży Elektrotechnicznej. Tym samym jako Związek Pracodawców zrzeszających przedsiębiorstwa zajmujące się profesjonalnie produkcją i sprzedażą produktów oświetleniowych potwierdzamy, że nie godzimy się na łamanie zasad uczciwej konkurencji i dobrych praktyk kupieckich.

Poprzez programy jakościowe oraz współpracę z organami nadzoru rynku próbujemy eliminować praktyki określane ustawowo jako czyny nieuczciwej konkurencji, zmowy cenowe oraz niedozwolone porozumienia. Z radością i pełnym zrozumieniem przyjmujemy konsolidacje branży w celu eliminacji niezgodnych z prawem praktyk stosowanych przez nierzetelnych przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty niespełniające wymagań określonych prawem tym samym łamiących zasady uczciwej konkurencji naruszając zbiorowe interesy konsumentów czyli nas wszystkich.

 

 

Kodeks Dobrych Praktyk  <zobacz>


Z wyrazami szacunku Zarząd „Pol-lighting”