Oświetlenie profesjonalne

  

 

"Rozważania o jakości oddawania barw źródeł światła, wyrażonej wskaźnikiem Ra (CRI), uwzględniające fizjologię widzenia oraz zagadnienia techniczno-prawne" - I. Fryc 02.2016 Pobierz plik
"Jak prawidłowo porównywać oprawy oświetleniowe LED różnych producentów" - Komunikat ZPSO "Pol-lighting", lipiec 2014 Pobierz plik
Stanowisko LightingEurope: Oświetlenie drogowe dostosowane do warunków zewnętrznych: inteligentna alternatywa do wyłączania oświetlenia w godzinach nocnych - lipiec 2013 Pobierz plik

Przewodnik LightingEurope po Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spr. wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia - lipiec 2013

Pobierz plik

Przewodnik LightingEurope po Rozporządzeniu (WE) NR 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych - v.3 z 25.07.2014

Pobierz plik
Stanowisko LightingEurope w sprawie etykietowania lamp według rozporządzenia UE nr 874/2012 - kwiecień 2013 Pobierz plik

Opracowanie LightingEurope dot. spełnienia aktualnych wymogów bezpieczeństwa fotobiologicznego przez różnego typu oprawy, w tym na moduły LED w świetle dyrektywy 2006/25/EC i nowej normy IEC/TR 62778 - marzec 2013

Pobierz plik
Projekt publikacji KE pt. "Szersze wykorzystanie nowoczesnego oświetlenia w miastach europejskich" - styczeń 2013 Pobierz plik
Porównywanie parametrów sprawności dla opraw oświetleniowych LED - Poradnik CELMA, wrzesień 2011 Pobierz plik
Oświetlenie w harmonii z rytmem biologicznym - CELMA/ELC, wrzesień 2011 Pobierz plik
Projektowanie oświetlenia efektywnego biologicznie - CELMA/ELC, październik 2011 Pobierz plik
The Importance of Lighting - CELMA/ELC, prezentacja, październik 2011  Pobierz plik
Bezpieczeństwo optyczne oświetlenia LED, stanowisko CELMA/ELC, maj 2011 Pobierz plik
"LED-y, Ledówki, Moduły LED" czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - publikacja Polskiego Komitetu Oświetleniowego i Pol-lighting, maj 2011 Pobierz plik
Przewodnik CELMA po normach dla LED - CELMA, wydanie lipiec 2011 Pobierz plik
Przewodnik CELMA po Rozporządzeniu KE nr.245/2009 z dnia 18.03.2009 Pobierz plik
Sprawdzanie czy nastąpiła awaria statecznika gdy oprawa oświetleniowa nie działa - CELMA, luty 2010 Pobierz plik
Stanowisko w/sp. komponentów adaptacyjnych do świetlówek T5 i T8 oraz lamp/modułów LED przeznaczonych do opraw T8, T10, T12 - CELMA, luty 2010 Pobierz plik
Przewodnik dot. wyboru układów zasilających dla źródeł światła LED - CELMA, grudzień 2010 Pobierz plik
Przewodnik CELMA/ELC dla firm OEM oraz producentów opraw oświetleniowych opartych o technologię LED - wrzesień 2009 Pobierz plik
Przewodnik CELMA/ELC dot. bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych LED - wrzesień 2009 Pobierz plik